Δασκαλογιάννη 7 , Μεταμόρφωση, Τ.Κ.: 144 52
210 28 28 338
friandises.catering@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΒΑΠΤΙΣΗ